FAQ: Ev Kira Stopajını Kim Öder?

Kira bedeline yansımakta olan stopaj, kira bedeli üzerinden ve o yılki orandan hesaplanmaktadır. Kira stopajını kim öder; kiralama işlemi yapan gerçek ya da tüzel kişiler, taşınmaz mal üzerinden ödeme yapmaktadır.

Konut kirasında stopaj var mı?

Kira stopaj oranı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren %20 olarak ödenmektedir. Kira stopajı her sene Mart ayında beyan edilmektedir. Kira stopajı sadece konutlar için ödenmez. Kira stopajını hem konut kiracıları hem de iş yeri kiracıları ödemekle yükümlüdür.

Stopaj vergisini kim öder?

Stopaj, Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi’ne tabi kazançlara ilişkin hasılatın işverenlerce çalışanlara ödenmesi aşamasında, yasalarla belirlenmiş oranlarda, henüz kaynakta kesilen ve işi yapan adına vergi dairesine yatırılan bir vergidir. Stopajın bir diğer adı da vergi tevkifatıdır.

Stopajdan kim sorumlu?

Kira stopajından mal sahipleri değil, kiracılar sorumlu oluyor.

Kira stopajı ne demek?

Stopaj, ön kesinti anlamına gelen Fransızca kökenli bir kelimedir. Kira stopajı ise kiraya verilen bir işyerinin brüt kira bedelinden yapılan kesintidir. Kira stopajı, ticari gayrimenkullere uygulanan bir tür vergilendirme sistemidir. Kira gelirinin gayrimenkul sahibine ulaşmadan önce vergisinin ödenmesi işlemidir.

Konut kira stopajı ne kadar?

Kira stopajı açısından merak edilen konular içerisinde bunun nasıl hesaplanacağı geliyor. Kira sözleşmesi içerisinde yer alan brüt kira bedeli üzerinden hesaplama gerçekleştirilir. Yani diğer bir ifade ile brüt kira bedelinin %20’si kira stopajı olarak ödenir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Ev Taşımak Ne Kadar?

Konut kira vergisi ne kadar?

130.000 Türk Lirasına kadar olan kira gelirinden 53.000 lirası için 9400 lira fazlası için yüzde 27 oranında vergi alınır. 650.000 lira kira gelirinin 130 binlik kısmından 30. 190 TL, fazlası için yüzde 35 oranında vergi alınır. 650.000 TL’den daha fazla olan kira gelirlerinden 650.000 lirası için 212.190 TL ve fazlası

Mal sahibi stopaj öder mi?

Mal sahibi kira stopajı ödemez. Ancak kiracı ile yaptığı sözleşmedeki bürüt kira bedeli üzerinden her ay %20 oranında stopaj kesintisi olacağını bilmelidir. Gayrimenkul sahibi stopaj ödemekle sorumlu değildir.

Stopaj kaç ayda bir ödenir?

Stopaj vergisi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca her yılın başında belirtilen vergi takvimine göre iki eşit taksit olarak ödenebiliyor. Gelir kapsamında bulunan kira stopaj hesaplamaları her sene mart ayında beyan ediliyor. Gelir vergisi kapsamındaki kira stopaj vergisi her yılın Mart ve Temmuz aylarında ödeniyor.

Stopaj kime kesilir?

Stopaj ticari kazançlarda kanunda belirtilen tutarda ödenir. Bir kişiye meslek hizmeti yaptırdığınızda, yaptığınız ödemenin içerisinden Stopaj Vergisi kesilir ve kesilen kısımdan kalan kısmı siz karşı tarafa ödersiniz.

Kira Stopajında sorumluluk kime ait?

Brüt kira bedeli ve kiracı tarafından ödenmesi gereken vergi türü olarak, devlete ödenen bir borç niteliğidir. Her yıl ödenmesi zorunlu tutulmuş, verginin kaynağının kesilmesi kiracının sorumluluğuna dahil edilmiştir.

Ödenen kira stopajı vergiden düşülür mü?

HEM İŞYERİ HEM KONUT KİRA GELİRİ OLANLAR Beyannamede; hesaplanan vergiden yıl içinde kiracının ödediği stopajlarda düşülebiliyor.

Stopaj ödenmezse ne olur?

Ancak, işyeri kira ödemelerinde, kiracının stopaj (vergi kesintisi) yapmaması halinde, mal sahibinin de müteselsilen sorumlu olacağı yönünde, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir belirleme bulunmuyor. Bu nedenle, kiracının stopajı vergi dairesine yatırmamasından dolayı, işyeri sahibinin sorumluluğu yoktur.

You might be interested:  Sık sorulan: Ev Alırken Tapu Masrafları Ne Kadar Tutar?

2021 Kira Stopajı ne kadar?

Buna göre, -mükerrer sayılı Resmi Gazete ile yeni bir uzatma kararı yayımlanmaması durumunda- 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden %20 oranında tevkifat

Kira stopaj indirimi ne zamandan geçerli?

30.07.2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gayrimenkul kiralamalarından yapılan kira ödemelerinde uygulanan stopaj oranının 30.09.2021 tarihine kadar %10 olarak uygulanması hususu karara bağlanmıştır.

Stopaj nasıl hesaplanır 2021?

Kira sözleşmesinde brüt kira bedelinin bulunmadığı durumlarda net kira oranı 1,25 ile çarpılır veya 0,80’e bölünür. Böylelikle brüt kira bedeli hesaplanır. Örneğin; 4000 TL brüt kira bedeli olan bir dairede stopaj vergisi 4000 x %20 = 800 olarak hesaplanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

Okuyucular soruyor: Yarı Müstakil Ev Ne Demek?

Yarı müstakil evler ise başka evler ile ortak bahçesi bulunan veya diğer yapılara bitişik olan müstakil evleri ifade ediyor. Kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan evler olan müstakil evler aynı zamanda kullanış yönünden belli kişi veya kişiler için ayrılmış oluyor. Contents1 Müstakil ev nedir özellikleri nelerdir?2 Müstakil evler ile apartman daireleri arasında ne […]

Soru: %100 Ev Kredisi Nasıl Alınır?

Contents1 Evin tamamına kredi çıkar mı?2 Ev kredisi için peşinat şart mı?3 300 binlik eve ne kadar kredi çıkar?4 Ev kredisi yüzde kaçını veriyor 2021?5 Sıfır daireye ne kadar kredi çıkar?6 Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor?7 Ev kredisi kaç peşinat?8 Kredi çekip ev almak caiz mi?9 Konut kredisi miktarı neye göre belirlenir?10 1200 puanla […]

Adblock
detector