Hisseli Ev Nasıl Satılır?

Hisseli daire satışı nasıl olur?

Hisseli gayrimenkulün satışı, iki farklı şekilde yapılır. Arsa payı olarak ya da hisse devretme usulü ile sağlanabilir. Hisseli satışlarda taşınmazın belli bir bölümü doğrudan satışa sunulabiliyor. Hissedarlardan her biri kendi hissesini diğer hissedarlara ya da hissedar olmayan herhangi birine satabiliyor.

Hisseli ev satışı nerede yapılır?

Hisseli Tapunun Satışı Mümkün müdür? Hisseli tapunun satışının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Satış Noter’de yapılan sözleşme ile yahut tapu sicilinde gerçekleştirilecektir. Ancak burada diğer pay sahiplerinin bir önalım / şufa hakkına sahip olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Hisseli tapulu ev alınır mı?

Hisseli tapu; bir mülkiyetin sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının belirtildiği, resmi bir belge olarak tanımlanıyor. Peki, hisse tapulu ev alınır mı? Ancak alıcının bu hususlara dikkat etmesi halinde bir sorun yaşanmıyor ve hisse tapulu ev alınabiliyor.

Müşterek tapulu ev satılır mı?

Müşterek mülkiyet, birden çok kişinin, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında bir taşınmaz mala birlikte sahip olmaları durumu oluyor. Müşterek tapu satışa konu olabiliyor. Ancak, müşterek tapunun devri için tüm hissedarların tapu satışına onay vermiş olması ve satış anında tapu dairesinde olması gerekiyor.

You might be interested:  FAQ: Kentsel Dönüşümde Ev Sahiplerine Ne Verilecek?

Hisseli ev tapusu nasıl bölünür?

Tek bir tapuya birden fazla kişinin sahip olduğu, hisseli tapulara sahip gayrimenkuller, ifraz işlemleri adı altında yürütülen düzenlemeyle bölünebilir ve ayrı tapular çıkartılabilir.

Daire satışı nasıl yapılır 2021?

Tapu Devri Nasıl Yapılır? 2021 Güncel Tapu Devri Prosedürleri

 1. Tapu belgesinin aslı ya da fotokopi çıktısı
 2. Nüfus cüzdanı
 3. Gayrimenkulün Vergi borcu olmadığına dair belge.
 4. Bina vasfındaki taşınmazlar için zorunlu deprem sigortası- DASK poliçesi.
 5. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini içeren rayiç değer yazısı

Ortak tapulu ev nasıl satılır?

Hisseli taşınmazın tüm hisseleri birlikte satılabilir. Hisse sahiplerinin, gayrimenkulün satışı konusunda ortak karar vermeleri ve satış için tapuda hazır bulunmaları gerekir. Tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata vekalet verilerek de tapu devri gerçekleştirilebilir.

Hissedar kendi payini satabilir mi?

Eğer, mülkiyet türü elbirliği ise; yani hisse sahiplarinin adları ve hisse miktarları işlenmişse satış diğer hissedarların da onayı alınarak yapılıyor. Taşınmaz herkesin adına tescil edilmişse; kendi adına tesçil edilmiş müstakil hissesini diğerlerine danışmadan satabilir.

Miras kalan evin satışı nasıl yapılır?

Miras Kalan Gayrimenkulün Satışı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 1. Varis ya da temsilcisine ait nüfus cüzdanı
 2. 1 adet vesikalık fotoğraf.
 3. Gayrimenkulün tapu senedi.
 4. Söz konusu gayrimenkul konut ise Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
 5. Veraset belgesi.
 6. Varisler başkası tarafından temsil ediliyorsa vekaletname.

Tapu hisseli daire ne demek?

Hisseli Tapu, bir taşınmaz malın ortaklarını gösteren tapu türü olarak tanımlanabilir. Gayrimenkul sahiplerinin adları hisseli tapuda açık olarak yazılır ve gayrimenkulün kaç ortağı bulunduğu belgelenir. Hisseli tapuda belirtilmeyen detay ise, hangi ortağın hangi bölümün sahibi olduğudur.

Topraktan tapu alınır mı?

Tapu Müdürlüğü’nde kaydı olmayan yapılar adına alınan daire tapusuna toprak tapusu deniyor. İnşaatı devam eden yapılarda, alınan taşınmaz daire tapulu olmaz. Bu yüzden inşaat tamamlanmadan önce önlem almak amacıyla toprak tapusu alınabilir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Ev Yapmak Ne Kadara Mal Olur?

Topraktan Hisseli tapu ne demek?

Toprak hisseli tapu çok fazla yapının satışında kullanılabiliyor. Örneğin inşaatı tamamlanmayan bir projeden daire almak istendiğinde ortada henüz bir daire olmadığı için yapılan satış ” topraktan hisseli tapu ” olarak yapılmış oluyor. Bu durumda alınan daire değil, topraktan belli bir hissedir.

Hisseli tapu satışı nasıl iptal edilir?

HİSSELİ TAPU İLE SATIŞ İPTALİ Hisse tapulu gayrimenkul alınırken tapuda bulunan hissedarların feragatnamelerinin verilmesi gerekir. Örneğin hissedarlardan biri hissesini tapuda belirtilen ortağına satmak isterse kendi hissesini ortağına satacağına dair tapudan bir ihtarname çekmelidir.

Müşterek mülkiyet nasıl ayrılır?

Peki, müşterek tapu nasıl bölünür? Müşterek tapunun bölünebilmesi için taşınmaz malın bölünmeye müsait olması gerekiyor. Müşterek tapu bölme işlemi serbest harita mühendisi tarafından yapılıyor. Bölme işlemi yapılacak taşınmaza ait çap ve aplikasyon krokisi Kadastro Müdürlüğünce düzenlenerek ilgilisine veriliyor.

Müşterek tapu nasıl alınır?

Ortak tapu nasıl alınır? Ortak tapu alabilmek için, ortak tapu yapacağınız kişinin kredi uygunluk şartı taşıması gerekiyor. Gelir durumuzun yeterli geliyor ve bankalar ile hiç problem yaşamadıysanız ortak tapu alabilirsiniz. Akrabalık ilişkisinin aranmadığı ortak tapuda akrabanız olmayan kişiler ile de yapabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

Okuyucular soruyor: Yarı Müstakil Ev Ne Demek?

Yarı müstakil evler ise başka evler ile ortak bahçesi bulunan veya diğer yapılara bitişik olan müstakil evleri ifade ediyor. Kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan evler olan müstakil evler aynı zamanda kullanış yönünden belli kişi veya kişiler için ayrılmış oluyor. Contents1 Müstakil ev nedir özellikleri nelerdir?2 Müstakil evler ile apartman daireleri arasında ne […]

Soru: %100 Ev Kredisi Nasıl Alınır?

Contents1 Evin tamamına kredi çıkar mı?2 Ev kredisi için peşinat şart mı?3 300 binlik eve ne kadar kredi çıkar?4 Ev kredisi yüzde kaçını veriyor 2021?5 Sıfır daireye ne kadar kredi çıkar?6 Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor?7 Ev kredisi kaç peşinat?8 Kredi çekip ev almak caiz mi?9 Konut kredisi miktarı neye göre belirlenir?10 1200 puanla […]

Adblock
detector